Nederland Subsidieland

Bericht Vitaliteit

Gepubliceerd door GBT Opleidingen

Parallel worden via een aantal sectorale opleiding- en ontwikkelingsfondsen ook diverse vergoedingen aangeboden om bedrijven te stimuleren haar medewerkers te ontwikkelen.

26 oktober 2023

‘Nederland Subsidieland’

Voorop gesteld zijn niet alle opleidingen gesubsidieerd!

Maar in Nederland hebben we zeker een mooie diversiteit aan landelijke en regionale opleidingssubsidies. Parallel worden via een aantal sectorale opleidings- en ontwikkelingsfondsen ook diverse vergoedingen aangeboden om bedrijven te stimuleren haar medewerkers te ontwikkelen.

Graag informeren we u over 2 belangrijke landelijke subsidies die worden aangeboden via het Ministerie SZW.

1. ‘MDIEU’ (Maatregel Duurzaam Inzetbaarheid & Eerder Uittreden)

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn. Zoals het ontwikkelen van een methode of nieuwe werkwijze die ondersteunt bij het ‘leven lang leren’ of het organiseren van korte trainingen. Via het Ministerie SZW krijgt het bedrijf 50% subsidie op diverse (korte, niet diplomerende of wettelijk verplichte) trainingen en werkplekgerichte aanpak, zoals de EMT aanpak van GBT Opleidingen : https://gbt-opleidingen.nl/werkplekleren-emt/

De regeling is opgeknipt in 2 delen:

  • Sectorale of regionale MDIEU: Deze verlopen veelal via het eigen O&O fonds, zoals voor Foodbedrijven via het ‘FIT2030’ programma. GBT Opleidingen is een van de partners. Voor meer info neem contact op met Opleidingsadviseur Manuela Mulders: m.mulders@gbt-opleidingen.nl
  • ‘MDIEU voor bedrijven’: Bedrijven (grootbedrijven en MKB) kunnen een aanvraag indienen. De minimale projectwaarde (uit te voeren voor eind 2025) bedraagt €150.000,- (€75.000,- subsidie). GBT Opleidingen heeft dit jaar voor een aantal bedrijven, in samenwerking met subsidieadviesbureau Hezelburcht, een aanvraag ingediend. De openstellingdatum voor deze sub-regeling in 2024 is nog niet bekend. Voor meer info neem contact op met Opleidingsadviseur Arthur Noten: a.noten@gbt-opleidingen.nl

2. SLIM-Subsidie

De ‘SLIM-subsidie’ heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. 

Bijvoorbeeld bij het opzetten van een werkplekgerichte ‘bedrijfsschool’: https://gbt-opleidingen.nl/werkplekleren-emt/ kunt u gebruik maken van deze regeling. GBT Opleidingen heeft momenteel 7 bedrijven in deze regeling actief. Voor meer info kunt u contact opnemen met Directeur Eric Hoff: e.hoff@gbt-opleidingen.nl.

Misschien vind je dit ook interessant