Disclaimer

Volg GBT Opleidingen op   GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen LinkedIn cursussen en trainingen     |   Gemiddeld beoordeeld met een 4,7  GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen Google Review cursussen en trainingen     |    Abonneer je op onze 

         

Voorbehoud

De inhoud van onze website is met zorg samengesteld.

Disclaimer GBT Opleidingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan GBT Opleidingen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. GBT Opleidingen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. GBT Opleidingen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. GBT Opleidingen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.