Werkplekleren

De unieke aanpak van GBT Opleidingen

Volg GBT Opleidingen op   GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen LinkedIn cursussen en trainingen     |   Gemiddeld beoordeeld met een 4,7  GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen Google Review cursussen en trainingen     |    Abonneer je op onze 

         

Krachtiger op de werkvloer

Personeel vakbekwaam krijgen en houden is het meest effectief wanneer ze leren op de werkvloer. GBT Opleidingen helpt bedrijven al jaren bij het opleiden en inwerken van het personeel.

Met Werkplekleren ontwerpen, ontwikkelen en implementeren wij opleidingsprogramma’s op functie- of afdelingsniveau en eventueel bedrijfsbreed.

De voordelen van Werkplekleren

 • Verbetert de inwerk- en opleidingsprocessen in uw bedrijf.
 • Zorgt voor vakbekwame, op maat opgeleide werknemers.
 • Vermindering van faalkosten.
 • Opleidingen die direct toepasbaar zijn.
 • Kennis en kunde van uw bedrijf zijn gewaarborgd.

Vraagstukken uit de praktijk

Herkent u onderstaande vraagstukken? Dan is Werkplekleren dé oplossing.

 • “Het verloop in personeel is groot en nieuw vakbekwaam personeel is moeilijk te vinden.”
 • “We hebben veel onnodige (ongrijpbare) faalkosten.”
 • “Veel kennis zit in de hoofden van onze ervaren medewerkers en ligt nergens vast.”
 • “We hebben geen zekerheid over de inzetbaarheid van ons personeel op bepaalde machines.”
 • “Medewerkers voeren handelingen uit zonder het geheel van de processen/machines te begrijpen.”
 • “We willen meer interne structuur van opleiden.”
 • “Hoe kunnen wij ons personeel bedrijfsgericht bijscholen en opleiden?”

Werkplekleren in 4 stappen

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek gaat een van onze trainingsarchitecten dieper in op wat Werkplekleren uw organisatie kan brengen. In het gesprek met het management gaat het over de huidige situatie, vraagstelling én doelstelling rondom het ontwikkelen van werknemers. Wat moet een werknemer in zijn rol kunnen? Welke kennis en handelingen zijn daarvoor nodig? Dit alles komt ter sprake tijdens het kennismakingsgesprek.

2. Vaststellen opleidingsstructuur

Bij stap twee worden, afhankelijk van de behoeftes die voortkomen uit het kennismakingsgesprek, op machine-, functie- en/of afdelingsniveau de deelprocessen vastgesteld. Verder worden de taken en skills van een werknemer op de werkplek gedefinieerd. Hieruit ontstaat een opleidingsplattegrond die richting geeft aan het Werkplekleren traject. Wanneer bovenstaande aspecten in kaart zijn gebracht, worden de leerdoelen opgesteld.

3. Ontwikkelen lesmateriaal

Aan de hand van de basis die gelegd is bij stap twee, worden er nu lesmaterialen ontwikkeld. GBT Opleidingen laat u de keuze wie het lesmateriaal gaat ontwikkelen: u, GBT Opleidingen of in samenwerking. Het lesmateriaal kan in verschillende vormen worden aangeboden, zoals: e-learning, film, hardcopy of in de vorm van blended learning.

4. Implementatie werkplekleren

Wanneer er voldoende lesmaterialen zijn ontwikkeld, wordt overgegaan tot het uitvoeren van de werkplekopleidingen. Binnen uw bedrijf worden een aantal eigen medewerkers getraind voor de mentorrol om collega’s in de opleiding te begeleiden en te kunnen toetsen, conform de gestelde taaknorm.  Na de kick-off gaan de deelnemers aan de slag. Ieder op zijn/haar eigen tempo en binnen de mogelijkheden van de productieplanning.

Werkplekleren bij Else Groep

Werkplekleren samengevat

Download de brochure

Voor extra informatie kunt u de brochure gratis en vrijblijvend downloaden. We hebben nu ook een speciale brochure gemaakt voor spuitgietbedrijven.