Deelnemers aan het woord: Technisch en zakelijk Engels

buddy training - Effectief communiceren

Gepubliceerd door GBT Opleidingen

We zitten in de afrondende fase van de NL Leert Door subsidie in 2021. Aan het eind van de training wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Op deze manier ontstaat er een goed beeld van de kwaliteit.

14 januari 2022

Algemene evaringen Technisch / Zakelijk Engels

Momenteel zitten we in de afrondende fase van de NL Leert Door subsidie 2021. Aan het eind van de training wordt aan elke cursist gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen, om op deze manier een beeld te krijgen hoe de training ervaren wordt. De deelnemers hebben bij de evaluatie de keuze uit vijf antwoorden: zeer weinig, weinig, gemiddeld, veel en zeer veel.

Nieuwe kennis en vaardigheden

De deelnemers waren erg positief over de nieuwe kennis en vaardigheden die zij vergaard hebben tijdens de training. 96% van de cursisten geeft aan dat zij gemiddeld tot zeer veel nieuwe kennis hebben opgedaan bij de training. Door onze afwisselende leervormen en praktische voorbeelden voelt het vergaren van nieuwe kennis dan ook niet als het traditionele leren. Onze aanname over de afwisselende leervormen en praktijkvoorbeelden wordt bevestigd in de evaluatie; uit de evaluatie bleek dat alle deelnemers het hier mee eens waren.

“De trainer was zeer plezierig in omgang en had veel voorbeelden uit de praktijk, waardoor het altijd leuke lessen waren.”

Leren op maat

Wij richten de training ‘Technisch Engels’ zo in, dat er veel ruimte is voor de leerbehoeftes van de cursist. Wil jij meer kennis opdoen op het gebied van spelling, woordkennis, grammatica of zinsopbouw? Wanneer jij je wensen uitspreekt, gaat een van onze ervaren trainers hiermee gericht aan de slag. Uit de evaluatie bleek dat 92% van de deelnemers uit 2021 van mening was dat er genoeg ruimte is voor de wensen en behoefte van de cursist.

“Het was zeer leerzaam en aan te bevelen voor jong en oud, vooral om de grammatica iets meer onder de knie te krijgen.”

Tevreden deelnemers

De deelnemers werd de vraag voorgelegd hoe waarschijnlijk het is dat ze de training zouden aanbevelen aan een vriend of collega (op een schaal van 1 tot 10). Het gemiddelde cijfer wat hieruit voortkomt is een mooie 8,1.

“Ik vond de trainster een fijne lerares. De groep was leuk en het niveau gelijk. Het was zeker een fijne en veilige leeromgeving.”

Uit de ingevulde evaluatieformulieren kunnen wij concluderen dat de training Technisch/Zakelijk Engels een groot succes was! Wij zijn ervan overtuigd dat we deze enthousiaste deelnemers verder hebben kunnen helpen. Namens GBT Opleidingen willen we de deelnemers bedanken voor de inzet tijdens de training.

Misschien vind je dit ook interessant