Selecteer een pagina

E-learning vakopleiding logistiek medewerker

Volg GBT Opleidingen op       |     Klanten beoordelen ons met een 4,7      |     Abonneer op onze 

           

Algemene info

GBT Opleidingen biedt de volledige vakopleiding, in de vorm van 23 e-learning leermodules, voor uw (beginnende) logistiek medewerker(s) aan. De (korte) leermodules kunnen zelfstandig, in de vorm van zelfstudie en in eigen tempo worden doorlopen. Dit programma biedt diverse leersnacks in een moderne en laagdrempelige leervorm. De leermodules bevatten ook veel leuke filmpjes en oefeningen om het leren aantrekkelijk te maken en de medewerker te blijven boeien. Voor vragen of ondersteuning kan de deelnemer altijd terecht bij ons supportteam.

Doelgroep

Deze e-learning is bedoeld voor logistiek medewerkers, met vooral uitvoerende taken in het magazijn of distributiecentrum.

Vooropleiding

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Enige beheersing van de Nederlandse taal is nodig.

Locatie

Online.

Duur

Maximale gebruiksduur 1 jaar. 

Deelnemers

Minimaal 1.

Opzet

 • Het programma bestaat uit 23 e-learningmodules.

Optioneel:

Een praktijkwerkboek: De geleerde theorie wordt door praktijkopdrachten meteen gekoppeld aan de werkpraktijk. Een leidinggevende of mentor begeleidt uw medewerker hierin en beoordeelt de gemaakte opdrachten.

Toelichting leermodules

  Deel 1: Goederen/producten ontvangen en opslaan

  LEERMODULE 1: LOGISTIEK EN GROOTHANDEL
  In deze leermodule komt aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat de juiste goederen op de juiste tijd en op de juiste plaats aanwezig zijn. Dit zowel in de logistiek als in de handel. Je leert hoe het geheel in elkaar steekt. Onderwerpen zoals import en export, afdelingen binnen de groothandel en soorten groothandelsbedrijven komen aan bod.

  LEERMODULE 2: SAMENWERKEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe binnen een organisatie een goede samenwerking en een prettige werksfeer ontstaat. Onderwerpen zoals beroepshouding, huisregels en communicatie komen aan bod.

  LEERMODULE 3: GOEDERENONTVANGST
  In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen in ontvangst moet nemen. Goederen worden gelost, moeten gecontroleerd en geregistreerd worden om vervolgens op de juiste plek in het magazijn opgeslagen te worden. Onderwerpen zoals de goederenstroom, transportmiddelen bij het lossen en derving komen aan bod.

  LEERMODULE 4: RETOURGOEDEREN EN EMBALLAGE
  In deze leermodule komt het retourneren van goederen en het terugbrengen van emballage aan bod. Dit dien je goed bij te houden om derving te voorkomen. Onderwerpen zoals retour afzender, emballage en administratie komen aan bod.

  LEERMODULE 5: GOEDERENOPSLAG
  In deze leermodule komt aan bod hoe je verschillende goederen op verschillende manieren kunt (en moet) opslaan. Niet alle goederen kunnen op dezelfde manier worden opgeslagen. Onderwerpen als het opslagklaar maken van goederen, opslaglocaties en magazijnindeling komen aan bod.

  LEERMODULE 6: HULP- EN TRANSPORTMIDDELEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen in een magazijn het beste kunt verplaatsen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal goederen dat je verplaatst, maar ook van de transportmiddelen die je tot je beschikking hebt. Onderwerpen zoals de verschillende vormen van transport, opslagmiddelen en onderhoud in het magazijn komen aan bod.

  LEERMODULE 7: BORDEN IN HET MAGAZIJN
  In deze leermodule komen verschillende borden aan bod die te maken hebben met veiligheid in het magazijn. Ze waarschuwen je voor iets, ze verbieden iets of gebieden iets. Onderwerpen zoals gebodsborden, waarschuwingsborden en reddingsborden komen aan bod.

  LEERMODULE 8: DERVING
  In deze leermodule komt het verlies van geld of goederen aan bod, ook wel derving genoemd. Dit kan komen doordat mensen fouten maken, maar ook doordat goederen gestolen worden. Onderwerpen zoals oorzaken van derving, gevolgen van derving en voorkomen van derving komen aan bod.

  LEERMODULE 9: ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
  In deze leermodule komt aan bod hoe onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in een bedrijf. Door het goed uitvoeren van deze werkzaamheden, kunnen gevaarlijke situaties, maar ook derving, voorkomen worden. Onderwerpen zoals onderhoud in het magazijn, afval bij onderhoud en het schoonmaakplan komen aan bod.

  LEERMODULE 10: GEVAARLIJKE STOFFEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe je om moet gaan met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf. Wanneer er ongelukken gebeuren met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Onderwerpen zoals wetten en regels, gevarensymbolen en wat te doen als het misgaat komen aan bod.

  LEERMODULE 11: MAGAZIJNLAY-OUT
  In deze leermodule komt aan bod hoe je een magazijn zo indeelt dat de ruimte optimaal benut wordt. Zo moeten goederen handig kunnen worden opgeslagen en moet je rekening houden met de verschillende transportmiddelen, waarmee je flexibel door het magazijn moet kunnen bewegen. Onderwerpen zoals het inrichten van het magazijn, factoren die de magazijnlay-out bepalen en wettelijke eisen omtrent magazijnlay-out komen aan bod.

  LEERMODULE 12: KWALITEIT EN ARBO
  In deze leermodule komt aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat werknemers onder veilige en optimale omstandigheden kunnen werken. Dit doen ze onder meer door aandacht te besteden aan de (werk-) omstandigheden binnen het bedrijf. Onderwerpen zoals kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en Arbowet komen aan bod.

  LEERMODULE 13: KNELPUNTEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe knelpunten in de goederenstroom in een magazijn kunnen ontstaan en voorkomen kunnen worden. Dergelijke knelpunten moeten worden geanalyseerd en opgelost worden. Onderwerpen zoals oorzaken en het corrigeren van de goederenstroom komen aan bod.

  LEERMODULE 14: VOORRAADTEKORTEN EN –OVERSCHOTTEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe een goed voorraadbeheer eruit ziet. Door goed voorraadbeheer zorgt een bedrijf ervoor dat er precies voldoende voorraad is, maar er geen overschotten ontstaan. Onderwerpen zoals beheren van de voorraad, voorraadtekorten en voorraadoverschotten komen aan bod.

  LEERMODULE 15: VOORRAADSYSTEEM
  In deze leermodule komt aan bod hoe je een voorraadadministratie bijhoudt, door middel van het bijhouden van een voorraadsysteem. Hierdoor weet je met een simpele druk op de knop hoeveel er van elke artikel in voorraad is. Onderwerpen zoals warehousemanagementsystemen, het coderen van goederen en het codeboek komen aan bod.

  Deel 2: Orders verzamelen

  LEERMODULE 16: ORDERS
  In deze leermodule komt aan bod hoe een order tot stand komt. Een afnemer bestelt en een leverancier plaatst vervolgens een order. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten orders die er zijn.

  LEERMODULE 17: ORDERPRODUCTIE VOORBEREIDEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe het verzamelen van orders voorbereid wordt. Een order wordt geplaatst, deze wordt ingeboekt, verzameld en verzendklaar gemaakt, om naar de afnemer vervoerd te worden. Onderwerpen zoals het administratief verwerken van order, orders combineren en keyperformance-indicatoren
  (kpi’s) komen aan bod.

  LEERMODULE 18: ORDERS VERZAMELEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe orders verzameld worden. Door middel van een orderverzamellijst kunnen goederen verzameld worden. Onderwerpen zoals het stappenplan orderverzamelen, orderverzamelsystemen en orderverzamelroutes komen aan bod.

  LEERMODULE 19: VOORRAADINVENTARISATIE
  In deze leermodule komt aan bod hoe je de voorraad kunt controleren door hem te tellen. Hierbij worden veel handelingen verricht, zowel in het magazijn als bij de administratie. Onderwerpen zoals voorraadadministratie, het inventarisatieplan en resultaten van de inventarisatie komen aan bod.

  LEERMODULE 20: MAGAZIJN EN MILIEU
  In deze leermodule komt aan bod hoe door middel van bepaalde maatregelen duurzamer gewerkt kan worden in logistieke bedrijven. Naast milieuvriendelijk werken wordt ook besproken hoe een bedrijf hygiënischer kan werken. Onderwerpen zoals soorten afval en verwerking, energie besparen en hygiënewaarborgsystemen komen aan bod.

  Deel 3: Goederen/producten verzenden

  LEERMODULE 21: VERZENDKLAAR MAKEN
  In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen gereed kunt maken voor verzending naar de afnemer. Voordat je dat kunt doen, moet je vaak eerst de goederen sorteren en controleren. Onderwerpen zoals de expeditieafdeling, sorteren, controleren en assembleren komen aan bod.

  LEERMODULE 22: LADEN VAN GOEDEREN
  In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen het beste kunt vervoeren in het magazijn en ze uiteindelijk klaar te maken voor vervoer. Onderwerpen zoals hulpmiddelen bij het laden, de rijroute en containers komen aan bod.

  LEERMODULE 23: TRANSPORT
  In deze leermodule komt aan bod hoe je goederen kunt vervoeren van de leverancier naar de afnemer. Onderwerpen zoals transportmodaliteiten, transportmethodes, vullingsgraad, benuttingsgraad en transportmanagementsystemen komen aan bod.

  Prijsstelling

  • € 450,- per deelnemer
  • Optioneel praktijkwerkboek: € 60,-

  Prijsstelling is exclusief:

  • 21% BTW

  E-learning vakopleiding logistiek medewerker