SLIM Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

Volg GBT Opleidingen op   GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen LinkedIn cursussen en trainingen     |   Gemiddeld beoordeeld met een 4,7  GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen Google Review cursussen en trainingen     |    Abonneer je op onze 

         

Doel

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De SLIM draagt hieraan bij.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

SLIM kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

  • Opstellen van een opleidings- of ontwikkelingsplan, waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt;
  • Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode, waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • MKB-bedrijven
  • Samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal twee MKB-bedrijven
  • Grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

 

Wat zijn de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie?

De kosten zijn pas subsidiabel vanaf het moment dat de positieve beschikking is afgegeven. De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Externe kosten, bijvoorbeeld voor de inhuur van extern adviseur;
  • Directe loonkosten van personen uit het bedrijf bij de uitvoering van het project;
  • Toeslag van 15% op de externe kosten en directe loonkosten.
  • De totale projectkosten, bestaande uit externe kosten, directe loonkosten en overheadkosten zijn voor 60% subsidiabel, met een maximaal subsidiebedrag per type aanvrager (zie onderstaande tabel).
Type aanvrager  Maximale subsidiebedrag
Individueel MKB-bedrijf € 25.000
Samenwerkingsverbanden (minimaal 2 MKB-bedrijven) € 500.000
Grootbedrijven in landbouw-, horeca- of recreatiesector € 200.000

Wanneer aanvragen?

Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector dienen op 1 juni 2024 ingediend te worden. Voor aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven geldt dat deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs:

Manuela Mulders
m.mulders@gbt-opleidingen.nl
Tel: 06 3633 2613

Arthur Noten
a.noten@gbt-opleidingen.nl
Tel: 06 2364 0368